top of page

Tarieven 

Fysiotherapie

Wordt Fysiotherapie vergoed?

Dit is afhankelijk van uw verzekering en soort dekking. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een deel of gehele behandeling. Voor de juiste gegevens kunt u uw polis of verzekeraar raadplegen. 

Sportmassage

Niet nagekomen afspraak 

Bij onze fysiotherapiepraktijk hanteren we een beleid voor het afzeggen van afspraken binnen 24 uur of bij niet op komen dagen.

Als u binnen 24 uur voor uw afspraak afzegt of niet komt opdagen zonder ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen, kan dit leiden tot kosten. Deze kosten bedragen €20,- voor de gemiste afspraak.

Het is belangrijk om te weten dat deze kosten niet worden gedekt door uw zorgverzekering en dus volledig voor uw eigen rekening komen. Het tijdig afzeggen van afspraken geeft ons de mogelijkheid om andere patiënten te helpen en de beschikbare tijd efficiënt te benutten.

Wij begrijpen dat er situaties kunnen zijn waarin het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur onvermijdelijk is, bijvoorbeeld bij ziekte of een noodgeval. In deze gevallen zullen wij de kosten niet in rekening brengen, mits u ons tijdig op de hoogte stelt.

bottom of page