top of page

LONG COVID

Bij Fysio Cura kunt u ook terecht voor revalidatie na corona.

COVID-19 heeft het voornamelijk op het ademhalingssysteem gemunt, alhoewel er ook andere vitale organen bij betrokken zijn zoals het hart, lever en nieren. Het grootste gedeelte van de groep mensen die besmet raakt met COVID-19 wordt niet of nauwelijks ziek en een deel zal behoorlijk ziek worden met symptomen als koorts, droge hoest en kortademigheid. Een klein deel daarvan kan nog meer verslechteren en kan uiteindelijk op de IC of op de corona afdeling terecht komen.

De gevolgen van het corona virus kunnen verschillen van verminderd uithoudingsvermogen tot spierzwakte. Naast lichamelijke gevolgen kunnen er ook cognitieve gevolgen optreden zoals

bottom of page